Zona privada   

SOL·LICITUD DE CAPACITAT DOCENT EN CENTRES ICS/GSS LLEIDA, PIRINEU I ARAN

Aquest formulari està adreçat a tots aquells centres formatius que voldrien que els/les seus/ves estudiants facin una estada formativa en un centre de l'Atenció Primària de Lleida, Atenció Primària Pirineu, Hospital Comarcal del Pallars, Hospital Universitari Arnau de Vilanova o Hospital Universitari Santa Maria.

L’estudiantat s’ha de dirigir al seu centre formatiu per demanar si és possible la seva estada formativa.

Centre formatiu:

 

JULIOL 2021


 
 

AGOST 2021


 
 

SETEMBRE 2021


 
 

OCTUBRE 2021


 
 

NOVEMBRE 2021


 
 

DESEMBRE 2021


 
 

GENER 2022


 
 

FEBRER 2022


 
 

MARÇ 2022


 
 

ABRIL 2022


 
 

MAIG 2022


 
 

JUNY 2022


 
 

 
  

Navegador no compatible

Esteu utilitzant el navegador i no podem assegurar que us funcioni correctament.
Siusplau, obriu l'aplicació utilitzant Chrome.

Logotip Firefox