SOL·LICITUD D'ESTADA FORMATIVA EN CENTRES ICS/GSS LLEIDA, PIRINEU I ARAN

ESTUDIANT

Només poden omplir aquest formulari els/les professionals d’aquells hospitals amb els quals ha estat confirmada la capacitat docent en un centre de l'Atenció Primària de Lleida, Atenció Primària Pirineu, Hospital Comarcal del Pallars, Hospital Universitari Arnau de Vilanova o Hospital Universitari Santa Maria.

Totes les sol·licituds de professionals s’han de validar pel centre formatiu, abans de l’inici de la formació.