Zona privada

SOL·LICITUD D'ESTADA FORMATIVA EN CENTRES ICS/GSS LLEIDA, PIRINEU I ARAN

Només poden omplir aquest formulari els/les estudiants d’aquells centres formatius amb els quals ha estat confirmada la capacitat docenten un centre de l'Atenció Primària de Lleida, Atenció Primària Pirineu, Hospital Comarcal del Pallars, Hospital Universitari Arnau de Vilanova o Hospital Universitari Santa Maria.

Totes les sol·licituds d’estudiants s’han de validar pel centre formatiu, abans de l’inici de les pràctiques.

Persona en formació:

Tutor/a en el centre formatiu:

Contacte administratiu en el centre formatiu:

Fotografia

  

PRIMERA ESTADA FORMATIVA


 

SEGONA ESTADA FORMATIVA


 

TERCERA ESTADA FORMATIVA


 

QUARTA ESTADA FORMATIVA


 

CINQUENA ESTADA FORMATIVA


 

SISENA ESTADA FORMATIVA


 

SETENA ESTADA FORMATIVA


 

VUITENA ESTADA FORMATIVA


 

NOVENA ESTADA FORMATIVA


 
 

Navegador no compatible

Esteu utilitzant el navegador i no podem assegurar que us funcioni correctament.
Siusplau, obriu l'aplicació utilitzant Chrome.

Logotip Firefox